Môn học Thực hành Pha chế đồ uống cơ bản thuộc chương trình Trung cấp Nấu ăn và là mô đun thứ sáu trong chương trình Trung cấp Nấu ăn Chất lượng cao.

Mục tiêu môn học

Sinh viên được sẽ nắm được các kiến thức và kỹ năng sau:

Về kiến thức:

 • Kể tên được các lọai thức uống không cồn; có cồn
 • Phân loại được các loại thức uống không cồn, có cồn theo nhóm;
 • Trình bày được các nguyên tắc cơ bản trong phục vụ pha chế đồ uống

Về kỹ năng:

 • Pha chế được các loại thức uống theo đúng định lượng, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật và vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • Phục vụ được thức uống theo quy trình kỹ thuật và an toàn.

Nội dung môn học Thực hành Pha chế đồ uống cơ bản

Môn Thực hành Pha chế đồ uống cơ bản gồm 54 tiết và học trong 9 buổi. Nội dung chi tiết môn học như sau:

Bài 1: Pha chế các loại thức uống không cồn

 • Thức uống có ga và không ga
 • Trà
 • Coffee
 • Ca cao

Bài 2: Pha chế các loại rượu mạnh

 • Rượu mùi
 • Rượu mạnh

Bài 3: Pha chế các loại Cocktail, Mocktail

Bài 4: Pha chế cà phê Latte Art

Bài 5: Nghệ thuật biểu diễn Bartender

Học phí của mô đun trong chương trình Trung cấp Nấu ăn Chất lượng cao: 3.000.000 VNĐ

Thực hành Pha chế đồ uống cơ bản là mô đun thứ sáu trong tổng số 7 mô đun của chương trình Trung cấp Nấu ăn Chất lượng cao. Đối với chương trình này, các bạn sinh viên có thể tích lũy dần các mô đun để hoàn thành bằng Trung cấp Nấu ăn. Các mô đun gồm có: