Môn học Lý thuyết chế biến món ăn thuộc chương trình Trung cấp Nấu ăn và là mô đun thứ nhất trong chương trình Trung cấp Nấu ăn Chất lượng cao.

Mục tiêu môn học

Sinh viên được sẽ nắm được các kiến thức và kỹ năng sau:

Về kiến thức:

 • Các phương pháp lựa chọn nguyên liệu, thực phẩm.
 • Nắm được vai trò, ý nghĩa, yêu cầu và quy trình sơ chế nguyên liệu động, thực vật.
 • Các thao tác kỹ thuật cắt thái và tạo hình nguyên liệu.
 • Khái niệm và nguyên tắc phối hợp nguyên liệu, gia vị.
 • Khái niệm, đặc điểm của các phương pháp chế biến món ăn.
 • Nắm được nguyên liệu và các kỹ thuật chế biến nước dùng, sốt, súp.
 • Nắm được loại nguyên liệu, kỹ thuật chế biến bánh và món ăn tráng miệng.

Về kỹ năng:

 • Làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu.
 • Lựa chọn các nguyên liệu phù hợp với yêu cầu món ăn và đảm bảo các tiêu chuẩn của nguyên liệu, thực phẩm.
 • So sánh sự giống và khác nhau giữa các phương pháp cắt thái, tạo hình nguyên liệu.
 • So sánh sự giống và khác nhau giữa các phương pháp chế biến món ăn.
 • Phân biệt nước dùng, sốt, súp.
 • So sánh sự khác nhau giữa bánh Âu và bánh Á.

Nội dung môn học Lý thuyết chế biến món ăn

Môn Lý thuyết chế biến món ăn gồm 30 tiết và học trong 5 buổi. Nội dung chi tiết môn học như sau:

 • Chương I: Cơ sở lý luận của chế biến món ăn
 • Chương II: Kỹ thuật sơ chế nguyên liệu
 • Chương III: Kỹ thuật căt thái tạo hình nguyên liệu và trang trí món ăn
 • Chương IV: Phối hợp nguyên liệu và gia vị
 • Chương V: Các phương pháp làm chín món ăn
 • Chương VI: Kỹ thuật chế biến nước dùng, xốt, xúp
 • Chương VII: Kỹ thuật chế biến bánh và món ăn tráng miệng

Học phí của mô đun trong chương trình Trung cấp Nấu ăn Chất lượng cao: 1.000.000 VNĐ

Lý thuyết chế biến món ăn là mô đun thứ nhất trong tổng số 7 mô đun của chương trình Trung cấp Nấu ăn Chất lượng cao. Đối với chương trình này, các bạn sinh viên có thể tích lũy dần các mô đun để hoàn thành bằng Trung cấp Nấu ăn. Các mô đun gồm có: