Môn học Thực hành chế biến món Việt nâng cao thuộc chương trình Trung cấp Nấu ăn và là mô đun thứ năm trong chương trình Trung cấp Nấu ăn Chất lượng cao.

Học phí của mô đun trong chương trình Trung cấp Nấu ăn Chất lượng cao: 4.000.000 VNĐ

Thực hành chế biến món Việt nâng cao là mô đun thứ năm trong tổng số 7 mô đun của chương trình Trung cấp Nấu ăn Chất lượng cao. Đối với chương trình này, các bạn sinh viên có thể tích lũy dần các mô đun để hoàn thành bằng Trung cấp Nấu ăn. Các mô đun gồm có: