Khóa Trung cấp Chính quy dành cho học sinh đã Tốt nghiệp THCS! Xét tuyển dựa trên học bạ!