Sinh viên lớp chụp ảnh với giáo viên hướng dẫn tại lớp trường Trung cấp Đông Đô

Sinh viên lớp chụp ảnh với giáo viên hướng dẫn

Để lại lời nhắn...