Sinh viên lớp chụp ảnh với giáo viên hướng dẫn tại lớp trường Trung cấp Đông Đô

Sinh viên lớp chụp ảnh với giáo viên hướng dẫn

Bình luận trên Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.