Sinh viên lớp Trung cấp Nấu ăn chụp ảnh tập thể sau buổi thi Tốt nghiệp trường Trung cấp Đông Đô

Sinh viên lớp Trung cấp Nấu ăn chụp ảnh tập thể sau buổi thi Tốt nghiệp

Bình luận trên Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.